Zdravotní terapie

Obdivuhodně fungující "člověk"

Člověk se skládá přibližně z 80–100 bilionů buněk. Buňka je nejmenší "životaschopná" jednotka našeho organismu. Podmínky nutné k životu jsou reprodukce, růst, látková výměna, hojení, dráždivost a mutagenita (schopnost přizpůsobovat se). Molekulární struktury, z nichž se buňky skládají, splňují podmínky života jen zčásti nebo vůbec ne. Buňka je první takovou strukturou v našem organismu, která vyhovuje všem podmínkám potřebným k životu.

Aby tyto buňky dokázaly fungovat odpovídajícím způsobem, musí být zásobovány živinami a je třeba se postarat o odstranění odpadních produktů látkové výměny. Četné transportní procesy probíhající mezi krví a buňkami musí mít nerušený průběh, aby jejich funkce byla bez závad a abychom zůstali zdraví. Každý ze zmíněných procesů probíhá na úrovni mikrocirkulace, což jednoznačně ukazuje, jak je mikrocirkulace z hlediska našeho zdraví důležitá.

CÉVNÍ FYZIOTERAPIE BEMER®

Pro zlepšení mikrocirkulace

Cévní fyzioterapie BEMER® je efektivní metoda pro zlepšení omezené mikrocirkulace, tedy prokrvení nejmenších cév. V této oblasti se odehrávají procesy látkové přeměny. Proto může mít zlepšení mikrocirkulace spoustu pozitivních efektů na zdraví a dobrou pohodu člověka. Aplikaci si člověk provádí sám a používá se v lékařství, masovém a výkonnostním sportu a v nesčetných domácnostech.

Je mikroskopicky malá a má přesto velký vliv na dobrou pohodu a zdraví člověka: mikrocirkulace tedy zlepšuje prokrvování jemné, rozvětvené sítě malých a nejmenších cév. To je alespoň 74% celkového krevního oběhu člověka. Medicína se tomuto tématu v posledních letech věnovalo zvýšenou měrou. Mikrocirkulace je koneckonců zodpovědná za zásobování buněk kyslíkem a živinami a za likvidaci konečných produktů procesů látkové výměny. S přibývajícím věkem se nezdravým způsobem života a vlivem životního prostředí zhoršuje prokrvení těchto nejmenších cév s dalekosáhlými důsledky: indispozice jako např. bolesti hlavy nebo pokles výkonnosti přes bolestí zad a končetin až po chronické nemoci resp. může docházet ke zhoršování průběhu chorob.

Inovativní terapie z Evropy

Lichtenštejnská společnost BEMER INT. AG pochopila význam mikrocirkulace už před mnoha lety od té doby se věnuje výzkumu a neustálým inovacím efektivní metody ošetřování. Cévní fyzioterapie BEMER® stimuluje pomocí speciálního elektromagnetického signálu omezenou vazomoci (rozšiřování a zužování cév) a tím zlepšuje mikrocirkulaci. Může tak působit jako efektivní podpora zdraví a dobré pohody.

Jednoduchá a účinná

Cévní fyzioterapii BEMER® lze aplikovat velmi snadno. Soupravy BEMER-Sets mají všechno potřebné, co je k tomu zapotřebí: obsahují řídicí jednotku se snadnou obsluhou, celotělovou matraci B.BODY, aplikační modul B.SPOT pro bodové ošetřování v soupravě Classic-Set a navíc B.PAD pro maloplošné ošetřování v soupravě Pro-Set.
Cévní fyzioterapie BEMER® se na celém světě úspěšně používá v nesčetných domácnostech, lékařských ordinacích a ve výkonostním sportu.

Je to vědecky prokázáno a zažilo to mnoho uživatelů

Od svého založení se společnost BREMER snaží dále posouvat výzkum v oblasti mikrocirkulace. Účinky cévní fyzioterapie BEMER® na omezenou mikrocirkulaci jsou vědecky prokázané. Jako pozitivní efekt na lidský organismus se projevují všeobecné medicínské znalost a je to tak mnohotvárné, že se vyplatí to vyzkoušet. Už to tak udělalo mnoho uživatelů a jsou nadšení.

Máme úžasné výsledky

Využíváme účinky fyzikálně cévní terapie Bemer, která podporuje mikrocirkulaci. Bez ní nemůže probíhat žádný ozdravný proces v těle lidí ani zvířat.

Více o terapii BEMER


STÁTNÍ UZNÁNÍ ONLINE KURZU K TERAPII BEMER®

Fyzikální cévní terapie BEMER® už se v lékařském světě dávno ujala a využívají ji tisíce lékařů, fyzioterapeutů a sportovních lékařů. Nyní můžeme mít radost z další nové dimenze jejího uznání: Maďarské Národní centrum zdravotnické péče (ÁEEK) akreditovalo náš prezenční i online kurz o terapii BEMER. (Platnost akreditace je 2 roky od 31. srpna, registrační číslo SZTK-A-44509/2020). Tato akreditace představuje neuvěřitelné odborné uznání terapie BEMER. Je to odměna našemu medicínskému know-how, které jsme nasbírali v průběhu více než 20 let.

To hraje významnou roli především u profesních skupin fyzioterapie a pohybové terapie, pro které je nyní náš kurz honorován 15 kredity dalšího vzdělávání! Pozadí: Zdravotnický pracovník musí v Maďarsku každoročně získat určitý počet bodů v rámci dalšího vzdělávání, aby mohl dále pracovat ve zdravotnictví. To platilo i v době, kdy vzhledem ke koronavirové pandemii nebolo možné účastnit se prezenčních kurzů. Akreditace našeho online kurzu o terapii BEMER, který je zakončen závěrečným testem a písemným potvrzením, je tedy v tomto ohledu výrazným posunem kupředu.

Státní uznání našeho online kurzu je významným krokem – nejen pro naše partnery v Maďarsku, ale pro nás všechny. A my samozřejmě tento kurz velmi doporučujeme také vám všem v zájmu rozšiřování vaší odborné kompetence.


NOVÁ SADA BEMER HORSE-SET®

Z lásky ke koním

Firma BEMER Int. AG nabízí díky své sadě BEMER Horse-Set už dlouhá léta účinnou terapii pro zlepšení mikrocirkulace s pozitivními účinky na regeneraci, prevenci a uvolnění koňů. Byla neustále inovována ve spolupráci s velkými jmény jezdectví a obsahuje nyní četné nové vlastnosti a chytré detaily.

Skutečně šťastný bude jezdec pouze na stejně šťastném koni, který je zdravý, zotavený a uvolněný. Teprve potom může pozorně a ochotně spolupracovat. Nová sada BEMER Horse-Set od BEMER Int. AG tomu může hodně pomoci. Už více než dvě desetiletí provádí lichtenštejnský podnik jako průkopník výzkum a vývoj v oblasti cévní fyzioterapie. Tím si vydobil jméno nejdříve v lékařství a už dávno také i v jezdectví. Ostatně je to jméno, které vzešlo ve známost díky víceletému partnerství s jezdeckými závody. Sada BEMER Horse je optimálně přizpůsobena požadavkům organismu koně a působí v důležitém bodě zdraví: zlepšuje mikrocirkulaci, tedy prokrvování nejmenších cév, podporuje procesy látkové výměny i aktivitu buněk a tím procesy zotavování a uzdravování. Kromě toho dokládají vědecké studie výraznější uvolnění a regeneraci.

Spolupracujeme s veličinami

Od začátku BEMER neustále spolupracoval na inovaci sady Horse-Set s předními představiteli jezdectví, veterináři a amatérskými jezdci, aby ji optimálně adaptoval na vysoké požadavky každodenní práce ve stáji a turnaje. Účastnily se toho mimo jiné oddělení veterinárního lékařství univerzity v Miláně, centrum HCCG, doktor veterinární medicíny Josefem Gennem, stáj Kasselmann nebo firma Paul Schockemöhle Marketing. Nesčetné poznatky z jejich práce se používaly a používaji ve vývoji této sady. Výsledek:
Nejlepší sada BEMER Horse-Set všech dob

Sada obsahuje velkou anatomicky tvarovanou deku, dvě kamaše na ošetřování nohou, nabíječku s dvojitným nabíjením, praktickou tašku - a četné vlastnosti a detaily, které jsou promyšlené a vyrobené ve vysoké kvalitě. Velká anatomicky optimalizovaná deka dosáhne všechny neuralgické body koně, pomocí dvou kamaší lze rychle a cíleně ošetřovat nohy. Aplikace sady BEMER Horse-Set už nemůže být jednodušší. Deka a kamaše jsou bez kabelů a mají výkonné akumulátory. Bez problémů se oblékají, jsou prodyšné, vyrobeny z robustního materiálu a lze je omývat. Sadu lze rychle uklidit a přepravovat v praktické tašce.

Tak je sada BEMER Horse-Set ideálním pomocníkem při podpoře zdraví koňů. A lze se sotva divit, že už je dlouhou dobu ve světové špičce jezdectví: k přesvědčeným uživatelů, patří m.j. Paul Schockemöhle a také mistryně světa Simone Blum.


ON-LINE PŘEDNÁŠKY

V zahraničí využívají Bemer při svých terapiích lékařští odborníci. Nabízíme časově omezenou možnost shlédnutí on–line přednášek:

Pokud chcete získat odkaz ke konkrétní přednášce, kontaktujte mne.


Z VÁŠNĚ KE ZDRAVÍ

S BEMER Business k profesním úspěchům

BEMER INT. AG je vynalézce cévní fyzioterapie BEMER® a průkopník v této oblasti technologie. Při prodeji patentovaných lékařských produktů sází BEMER od začátku důsledně na přímý prodej. Podnik dlouhou dobu dosahuje silného tempa růstu a neustále hledá nové prodejní partnery.

Existuje mnoho důvodů, proč se blíže zabývat přímým prodejem nebo investovat více energie do vlastního obchodu. Koneckonců se nabízí jedinečné možnosti jako pro hlavní, tak i vedlejší pracovní činnost. Jedno, jeslti chcete být svým vlastním šéfem, vytvořit si vedlejší lukrativní příjem nebo si konečně zajistit příjem do důchodu: BEMER nabízí začátečníkům i zkušeným profesionálům optimální podmínky pro finační nezávislost.

Podnik BEMER INT. AG, je už od roku 1998 na trhu, působí dnes po celém světě a má několik desítek tisíc prodejních partnerů. Lichtenštejnský podnik vyvinul pomocí dlouholetého výzkumu terapii, z které profitují jak lidé tak i koně: cévní fyzioterapii BEMER®, která podle vědeckých důkazů zlepšuje mikrocirkulaci, tedy prokrvování nejmenších cév. Může tak působit jako efektivní podpora celého organismu. Poptávka po produktech BEMER, které lze koupit pouze pomocí přímého prodeje, razantně roste. A tak i potřeba nových prodejních partnerů, kteří mohou narazit na vynikající podmínky pro svůj úspěch.

Rozličné možnosti pro kariéru, i pro osoby z jiného oboru

Jedno, jestli si chcete vytvořit zajištěnou existenci nebo lukrativní vedlejší příjem: v každém případě nabízí BEMER vstup na silně rostoucí trh v oblasti zdraví. S bezkonkurečními produkty, které díky patentovanému BEMER signálu mají silné výhradní postavení. Apropó signál: samozřejmě se zde i úspěšným profesionálům v oblasti prodeje otevírá pole působnosti pro nový start.

Snadný start - společně jsme silní

Silnými argumenty pro přímý prodej je časová flexibilita při vynikajících šancích na výdělek. Ale pro firmu BEMER mluví ještě více: na vlastních seminářích pro začátečníky zajišťuje komplexní základní vzdělání a zaručuje rovněž optimální doprovod kompetentními, zkušenými kontaktními osobami. Speciální týmový duch v síti BEMER patří odjakživa k speciálním silným stránkám podniku. Četné workshopy, semináře a akce zesilují tohoto rodinného ducha.

Tak vzniká kompletní balík, který umožňuje i začátečníkům rychlý start do prodeje. Obzvlášť to mohou navíc usnadit rámcové podmínky, které jsou v Evropě jedinečné: pro start do obchodu je zapotřebí jen malý kapitálový vklad - a u firmy BEMER není třeba provádět žádné minimální obraty nebo povinné nákupy. Neexistují žádná odstupňování v organizaci, za to ale velká podpora.

Další informace

Zvládla jsem to já, dáš to také...
Pomůžu ti.


Zdravotní terapie

Čeká Vás příjemné prostředí Fresh studia s vůní aromaolejů z Nobilis Tilia. Polohovatelné relax křeslo s podložkou Bemer a přikládáním speciálních aplikátorů docílíme obnovení mikrocirkulace na "bolavém" místě. Podle závažnosti onemocnění volíme 20 – 40 min. terapie.

S Marcem Girardellim na Dni otevřených dveří v Bemer výrobně v Lichtenštejnsku 6/2019

S Marcem Girardellim na Dni otevřených dveří v Bemer výrobně v Lichtenštejnsku 6/2019

Fresh studio nabízí

návod, jak si udržet své tělo ve zdraví a kondici formou:

  • konzultace, poradenství
  • účinné terapie přístrojem Bemer
  • pronájmu přístroje Bemer
  • nákupu přístroje Bemer
  • vždy kompletní zaučení a servis
  • spolupráce – neboj se, taky jsem to zvládla!
  • předávání informací jako proškolený bemer partner formou seminářů (viz "Akce") nejen veřejnosti, ale i sportovcům, lékařům a veterinárním klinikám

Chci koupit

chci investovat do svého zdraví + poradenství.

Chci si Bemer pronajmout

Napište SMS na 773 177 454 s textem "Pronájem Bemer".

Chci spolupracovat a vydělávat

Napište SMS na 773 177 454 s textem "Spolupráce, výdělek".

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací